نکته ۱: در پیش دانشگاهی میخوانیم، رابرت پاین با آزمایش های خود نشان داد که صدف های باریک ، ستاره های دریایی را صید میکنند و اینکار باعث کاهش رقابت بین صدف های باریک و پهن می شود! خوب این نکته ای است که در متن کتاب اشاره شده ولی ما باید تمام نکات […]

 

نکته ۱:

در پیش دانشگاهی میخوانیم، رابرت پاین با آزمایش های خود نشان داد که صدف های باریک ، ستاره های دریایی را صید میکنند و اینکار باعث کاهش رقابت بین صدف های باریک و پهن می شود! خوب این نکته ای است که در متن کتاب اشاره شده ولی ما باید تمام نکات مرتبط با آن در کتاب درسی را جست و جو کنیم!

۱.فصل ۵ سال دوم دبیرستان: تنفس نایی دارند و گردش خون نقشی در تبادلات مواد نخواهد داشت و بنابراین فاقد هموگلوبین و میوگلوبین اند

۲. فصل ۶ سال دوم دبیرستان: گردش خون باز دارند و همولنف در ارتباط مستقیم با سلول ها می باشد

۳. فصل ۷ سال دوم دبیرستان: ماده دفعی آن ها اوریک اسید می باشد

۴: فصل ۸ سال دوم دبیرستان: جنس اسکلت از نوعی پلی ساکارید به نام کیتین می باشد

۵.پیش دانشگاهی: جزء جمعیت های فرصت طلب به حساب می آید، پس تعداد زاده ها زیاد و جثه آنها کوچک خواهد بود

۶. فصل ۱ سال سوم دبیرستان:چون جزء بی مهرگان هستند بنابراین دستگاه ایمنی اختصاصی نخواهند داشت

۷. فصل ۳ سال سوم دبیرستان:در این فصل مس خوانیم احتمالا همه جانوران دارای گیرنده درد هستند، بنابراین ستاره های دریایی نیز این گیرنده را دارند

نکته ۲:

در فصل ۴ سال دوم دبیرستان در مورد دستگاه گوارش جانداران مختلف من جمله کرم خاکی می خوانیم؛ در کرم خاکی اجزای دستگاه گوارش به ترتیب:دهان> حلق> مری> چینه دان> سنگدان> روده و مخرج می باشد! گوارش مکانیکی در سنگدان و گوارش شیمیایی در روده صورت می پذیرد

۱. تنفس پوستی

۲.گردش خون بسته و دارای قلب لوله ای شکل

۳.ماده دفعی بصورت آمونیاک

۴. دارای ماهیچه های طولی و حلقوی

۵. دفاع بصورت غیر اختصاصی

۶. قلب در سطح پشتی بدن جاندار قرار دارد

۷. دارای دستگاه عصبی مرکزی و محیطی

نکته ۳:

ماهی ها بجز وال ها و نهنگ ها و دوزیستان نابالغ بوسیله آبشش تنفس می کنند. ( بنابراین بیشتر ماهی توسط آبشش تنفس می کنند)

در پیش دانشگاهی می خوانیم که در جنین همه مهره داران اندامی است به نام حفره گلویی که در ماهی ها و دوزیستان نابالغ تبدیل به آبشش می شود اما در بقیه مهره داران تحلیل می رود و اندام وستیجیال محسوب می شود!

علاوه بر تنفس، یکی دیگر از وظایف آبشش ها در ماهی دفع آمونیاک می باشد.

این نکته رو هم بدانیم که جهت جریان خون در آبشش ها و جهت جریان آب دقیقا عکس یکدیگرند!

رگی که خون را به آبشش می آورد، سرخرگ شکمی (دارای اکسیژن کم و دی اکسید کربن زیاد) و رگی که خون را از آبشش خارج می کند، سرخرگ پشتی (دارای اکسیژن کم و اکسیژن بالا) می باشد!

نکته ۴:

پروتیین هایی که یک پروتیین محلول را به فرم نامحلول تبدیل میکنند: رنین (پروتیین شیر را رسوب میدهد)و ترومبین (فیبرینوژن محلول را به فرم نامحلول فیبرین تبدیل میکند)

هورمون هایی که محل تولید و هدف یکسانی دارند: گاسترین ( از معده ترشح می شود و بر معده اثر می گذارد ) ؛ استروژن ( از تخمدان ترشح می شود و بر تخمدان اثر می گذارد )

هورمون هایی که میزان ترشح غدد برون ریز را تنظیم می کنند : گاسترین ( میزان ترشح شیره معده ) ؛ سکرتین ( میزان ترشح بیکربنات )

نکته ۵:

سلام دوستان؛ توجه کنید زمانی که دارید در مورد یک اندام و ارگان انسان مبحثی رو مطالعه میکنید به ۳ قسمت اصلی: ۱. آناتومی ۲. بافت شناسی و ۳. فیزیولوژی توجه کنید!

بعنوان مثال در مورد قلب شما باید بدانید که جایگاه آناتومیک آن در پشت استخوان جناغ و کمی متمایل به سمت چپ می باشد، و قلب دارای ۴ حفره می باشد که در مجموع ۶ سیاهرگ خون را به دهلیز ها وارد می کنند و ۲ سرخرگ خون را از بطن ها خارج میکنند.

در مورد بافت شناسی باید قلب را به ۳ قسمت اندوکارد (اندو= داخل و کارد= قلب) از جنس بافت پوششی مثل تمام حفرات بدن، میوکارد ( میون = سلول عضلانی ) از جنس عضله قلب و اپی کارد ( اپی = خارج ) از جنس بافت پیوندی تشکیل شده است.

در مورد فیزیولوژی هم بدانیم که بعنوان مثال وضعیت دریچه ها در هنگام سیستول دهلیزی ، بطنی وبه چه صورت است. یا مثلا در مورد گره های پیشاهنگ و دهلیزی_بطنی و فیبر های پورکنژ مطالعه کنیم!

مبحث قلب مبحث بسیار گسترده و شیرینی است که چگونگی مطالعه قسمتی از آنرا به شما گفتم و حتما در ادامه نکاتی را اضافه خواهم کرد و شما هم تکمیل نویسی را فراموش نکنید

نکته ۶ :

در ادامه نکات قلب، بهتر است به چند نکته توجه کنیم؛ در ۲ زمان خون از دهلیز ها وارد بطن ها می شود:۱. دیاستول ۲. سیستول دهلیزی   که در هنگام دیاستول خون بیشتری نسبت به سیستول دهلیزی وارد بطن ها می شود، بنابراین با از بین رفتن انقباضات دهلیزی، فرد می تواند به زندگی ادامه دهد

تشکیل موج های Q و R ( ثبت الکتریکی قلب ) همزمان با انقباض دهلیزی می باشد ( ثبت مکانیکی قلب )

وضعیت دریچه ها هنگام دیاستول ، دریچه های دهلیزی بطنی باز و سینی شکل بسته هستند.

در ورزشکاران بدلیل قطر بیشتر قلب، انتظار افزایش QRS را نسبت به فرد عادی داریم!

نظرات شما