مشاور عالی سازمان سنجش آمار نهایی داوطلبان حاضر و غایب در آزمون های کاردانی نظام جدید و کاردانی به کارشناسی سال ۹۵ را اعلام کرد.

مشاور عالی سازمان سنجش آمار نهایی داوطلبان حاضر و غایب در آزمون های کاردانی نظام جدید و کاردانی به کارشناسی سال ۹۵ را اعلام کرد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای شرکت در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۹۵ برای رشته های با آزمون ۱۷۱ هزار و ۶۹۲ داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۷۴ هزار و ۱۶۰ نفر زن و ۹۷ هزار و ۵۳۲ نفر مرد و در واقع ۴۳.۱۹ درصد زن و ۵۶.۸۱ درصد مرد هستند.

وی افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون رشته های با آزمون کاردانی نظام جدید روز ۲۲ مرداد در ۱۷۳ شهرستان برگزار شد.

توکلی خاطرنشان کرد: از تعداد داوطلبان ثبت نام کننده در رشته های با آزمون تعداد ۱۵۳ هزار و ۴۵۹ نفر در جلسه آزمون و ۱۸ هزار و ۲۳۳ نفر در جلسه آزمون غایب بودند. در واقع ۸۹.۳۸  درصد داوطلبان در جلسه آزمون حاضر و ۱۰.۶۲ درصد داوطلبان غایب بودند.

۱۵۳ هزار داوطلب و ۱۸۷ هزار ظرفیت کاردانی نظام جدید

وی افزود: از تعداد ۱۵۳ هزار و ۴۵۹ داوطلب در جلسه آزمون ۶۶ هزار و ۸۷۰ نفر زن و ۸۶ هزار و ۵۸۹ نفر مرد بودند و در واقع ۴۳.۵۸ درصد حاضرین در جلسه آزمون زن و ۵۶.۴۲ درصد حاضرین در جلسه آزمون مرد بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ظرفیت پذیرش برای رشته های با آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مجموعا ۱۸۷ هزار و ۲۵۰ نفر است.

توکلی با اشاره به پذیرش در دوره های کاردانی به کارشناسی گفت: برای شرکت در رشته های با آزمون دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) تعداد ۸۹ هزار و ۷۱۲ داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۳۶ هزار و ۲۳۰ نفر زن و ۵۳ هزار و ۴۸۲ نفر مرد بودند در واقع از میان ثبت نام کنندگان ۴۰.۳۸ درصد زن و ۵۹.۶۲ درصد مرد هستند.

وی افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون رشته های باآزمون پذیرش در این دوره ۲۲ مرداد در ۷۳ شهرستان برگزار شد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: از تعداد داوطلبان ثبت نام کننده متقاضی شرکت در رشته های با آزمون تعداد ۷۷ هزار و ۵۴۴ نفر در جلسه آزمون حاضر و ۱۲ هزار و ۱۶۸ نفر در جلسه آزمون غایب بودند. در واقع ۸۶.۴۴ درصد داوطلبان آزمون حاضر و ۱۳.۵۶ درصد داوطلبان در جلسه آزمون غایب بودند. 

۷۷ هزار داوطلب و ۱۶۹ هزار ظرفیت کاردانی به کارشناسی

وی گفت: از تعداد ۷۷ هزار و ۵۴۴ داوطلب حاضر در جلسه آزمون تعداد ۳۱ هزار و ۸۷۰ نفر معادل ۴۰.۲۸ درصد داوطلبان زن و تعداد ۴۶ هزار و ۳۰۸ نفر معادل ۵۹.۷۲ درصد داوطلبان مرد بودند.

توکلی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش برای رشته های با آزمون دوره های کاردانی به کارشناسی مجموعا ۱۶۹ هزار و ۲۳۶ نفر است.

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما