کارت شرکت در آزمون کلیه گروه‌های آزمایشی از امروز یکشنبه ١١ تیر بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

کارت شرکت در آزمون کلیه گروه‌های آزمایشی از امروز یکشنبه ١١ تیر بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.
آزمون داوطلبان گروه‌های ریاضی و فنی و انسانی صبح پنجشنبه ۱۵ تیر و آزمون داوطلبان گروه هنر نیز بعدازظهرهمان روز برگزار می شود.
آزمون داوطلبان گروه‌ تجربی صبح روز جمعه ١۶ تیرماه و آزمون داوطلبان گروه زبان‌های خارجی نیز بعدازظهر جمعه برگزار خواهد شد.

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما